There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Coors miljøansvar

Coors miljøansvar

Coors største mulighet til å bidra for et bedre miljø er å finne  miljøreduserende tiltak i oppdragene som Coor utfører til kundene. Coor arbeider aktivt for økt bærekraft og økologisk utvikling ved å ta ansvar for konsernets virksomhet, i tillegg fungerer Coor som miljørådgiver for sine kunder.

Bærekraftpolitikken setter rammene for konsernets miljøarbeid. Den har som målsetning å hele tiden redusere virksomhetens påvirkning av omgivelsene samt hjelpe kundene i deres miljøarbeid. Miljøsegmentene med størst miljøpåvirkning er CO2-utslipp fra energiforbruk og transport, avfallshåndtering og bruken av farlige kjemikalier.

Overordnet målsetning og strategi

Coors langsiktige målsetning for økologisk bærekraft er å arbeide aktivt med å redusere våre egen og kundenes miljøpåvirkning. Dette oppnås ved å fungere som miljørådgiver for å bedre kundenes miljøprestasjoner og aktivt redusere internt energiforbruk og andre miljøindikatorer.

Arbeidet for miljømessig bærekraft

Coor bidrar til et mer bærekraftig økologisk miljø ved å fokusere på fire områder: opprettholde et strukturert miljøarbeid, redusere vår egen miljøpåvirkning, redusere kundenes miljøpåvirkning og arbeide aktivt for å redusere kundenes energiforbruk. Arbeidet på disse fokusområdene er beskrevet i den årlige «Sustainability Review», og resultatet er også sammenfattet i tabellen nedenfor.

Resultat for 2015, indikatorer innenfor miljøansvar*

Indikator

Resultat 2015

Opprettholde et strukturert miljøarbeid i hele konsernet

ISO 14001-sertifisering for hele konsernet1

100 %

Redusere Coors miljøpåvirkning

Antall registrerte produkter i våre systemer for kjemikalieforvaltning2

2 893

Antall forretningsreiser med tog eller fly3

10 034

CO2-utslipp fra forretningsreiser og tjenestebiler (CO2/tonn)3

2 240,8

Kjøretøy: ant. kjøretøy4

752

Kjøretøy: snittutslipp fra leasede kjøretøy5

169 g/km

Coors nasjonale kontorer oppnår gull- eller sølvnivå i Coor Green Services6

2

Bidra til bedre miljøprestasjoner fra kundene

Gjennomsnittlig resultat etter miljørevisjoner utført med Coor Green Services7

80,8 %

Renhold: antall steder med mindre enn 0,339 ml kjemikalier per kvadratmeter8

89 %

Arbeide aktivt for å redusere kundenes energiforbruk

Andel rapporterte forslag til større energiforbedringer9

35

 * Data unntatt virksomheten innen industrielle tjenester, som ble solgt i juni 2015.

1) Coor har paraplysertifisering som omfatter hele konsernet. Alle virksomheter som er mer enn ett år gamle er tilknyttet sertifiseringen.

2) Coor benytter et kjemikaliesystem (iChemistry) i Sverige og Norge. Informasjonen er beregnet på produktregistrering i systemet.

3) Rapporterte tog- og flyreiser er forretningsreiser registrert i konsernets reiseportal. I henhold til Coors retningslinjer skal alle forretningsreiser bestilles via portalen.

4) Antall leasede firma- og tjenestebiler i Coor per 31. desember 2015.

5) Snittutslipp for leasede tjenestebiler er justert i forhold til oppkjøpet av virksomheten innen industrielle tjenester i juni 2015.

6) I 2015 ble Coors hovedkontor i Kista samt regionkontoret i Gøteborg gitt gull- og sølvstatus i miljømerkingen Coor Green Services. De andre nasjonale kontorene ville trolig ha oppnådd sølvstatus, men de ble ikke vurdert i 2015. I 2016 vil alle nasjonale kontorer bli vurdert.

7) Egenbedømmelse iht. Coor Green Services skal utføres for større kunder, og 86 steder ble revidert i tidsrommet april – september 2015.

8) Rapportert bruk av kjemikalier i Coor Green Services-verktøyet.

9) Antall forbedringsforslag for å redusere kundenes energiforbruk og som er rapportert via Coors system Actio.