There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Coor Green Services

Coor Green Services

For å møte behov fra miljøbevisste kunder og gjøre det enklere å velge klimasmarte alternativer har Coor utviklet unik merking av miljøvennlige servicetjenester – Coor Green Services.

Unik og omfattende miljømerking

Miljøarbeidet som til nå har vært praksis i servicesektoren har vært fragmentert og begrenset til å omfatte enkelttjenester og produkter. Som første serviceselskap har Coor samlet miljøspørsmålene, og tilbyr kundene en miljømerking som omfatter den totale serviceleveransen.

To nivåer

Miljømerkingen finnes på to nivåer: sølv og gull. Alle tjenestene som inngår i serviceleveransen evalueres ut fra relevante miljøkriterier, noen er obligatoriske. For å oppnå gullmerke må en kontrakten oppfylle nesten alle kriteriene, for sølvmerke er det tilstrekkelig at virksomheten oppfyller obligatoriske kriterier samt mer enn halvparten av de resterende.

Dynamisk verktøy

Å oppnå gullmerke er vanskelig, men ikke umulig. Evalueringsverktøyet er dynamisk, og innebærer at kriteriene kan tilpasses utviklingen over tid. Ved å tilpasse kriteriene og nivåene årlig blir miljømerkingen en virkelig garanti for høye miljøambisjoner.

Vil du vite mer?

Du som allerede er kunde hos oss, kan ta kontakt med Coorpersonell på din kontrakt.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med