There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Aktivt miljøarbeid

Aktivt miljøarbeid

Coor Service Management AS er sertifisert for ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø).

En viktig forutsetning for å redusere miljøpåvirkningen er at medarbeiderne har kompetansen til å håndtere og redusere miljøpåvirkning i sitt daglig arbeid. Coor gjennomfører ulike typer miljøskolering, hensikten er å øke kompetansen innen globale og lokale miljøspørsmål. Blant annet har vi et eget e-læringssystem, Miljøbeviset, som alle våre ansatte gjennomfører.

Coor har også utviklet Green Services som er et system for miljømerking av servicevirksomheter.

Coors interne styringsdokumenter for miljø finnes tilgjengelig på Intranettet for alle medarbeidere i Coor. Her finnes også kartleggingsverktøy for identifisering av miljøspørsmål med hensvisning til gjeldende lover og regler. Risikoanalysen er en sentral del av miljøkartleggingen og må utføres for å identifisere forhold som bør forbedres. Forhold som bør forbedres kan for eksempel være utarbeidelse/endre rutiner for uventede hendelser, ulykker m.m. Lover og forskriftshenvisninger er linket opp mot Lovdata og blir regelmessig sjekket opp for informasjon om endringer. Coor har gjennomført denne kartleggingen for hele sitt selskap.

Actio-et avviks og forbedringsverktøy ble tatt i bruk i starten av 2010. Dette systemet overvåker også miljøforbedringer, ved at miljøforbedring merkes spesifikt.  

Oppfølging

Miljøarbeidet følges opp internt gjennom fortløpende kartlegginger og intern revisjon.