There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Reduce Food Waste

Reduce Food Waste

Mat og drikke er et av Coors største virksomhetsområder og vi har nå startet å måle hvor mye avfall som genereres i våre restauranter og kantiner. Målet er i første omgang å redusere matavfallet med 20% innen utgangen av 2018

Matavfall er mye mer enn bare tallerkenrestene som kastes i søppelet. Det handler om å få en totaloversikt gjennom å se over alle ledd i virksomheten fra innkjøp, til produksjon, helt frem til det som til slutt ender opp i søppelbøttene til serveringsstedene.

Vi har derfor innført systematisk måling av matavfall i alle våre restauranter. For å få en oversikt over dagens situasjon, veies alt matavfall slik at vi har en «benchmark» å gå ut i fra når vi skal redusere mengden avfall i tiden fremover.

Vi har delt inn avfallet i tre forskjellige kategorier for å lettere få oversikt over hvor de største utfordringene ligger.  

  • Kategori 1: Ugjennomtenkte innkjøp, ødelagte råvarer, avfall fra innkjøp og lager, avfall fra tilberedning og konservering.
  • Kategori 2: Matavfall fra tallerkener.
  • Kategori 3: Matavfall fra bufféer, kjøledisker og andre serveringsdisker


Arbeidet med å redusere matavfallet i FOOD by Coor pågår over hele Norden og involverer alle enhetene våre. Målet er å sikre langsiktig bærekraft, mindre påvirkning på miljøet og en sunn drift.

Coor har i tillegg signert KUTTmatsvinn 2020
Samtidig som vi har vårt eget matavfallsreduksjonsprogram i Coor blir vi også med på dugnaden i norsk serveringsbransje for å redusere matsvinnet med 20% innen 2020. Kuttmatsvinn-avtalen med prosjektleder Matvett ble signert i august i år og alle våre 50 FOOD by Coor-kantiner er med på avtalen.

Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning!

Det er lagt opp til et treårig løp i første omgang, men det overordnede målet er å bidra inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030.

Les mer om prosjektet KUTTmatsvinn2020.