There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører

Coors Code of Conduct for leverandører beskriver de prinsipper som Coors leverandører og eventuelle underleverandører skal etterleve.

Coor stiller høye krav til at egne virksomheter tar ansvar for miljøpåvirkninger, samfunnet og Coors kunders virksomheter i et lengre perspektiv. Våre sambeidspartnere skal drive, sikkert,og miljøvennlig som oppfyller alle krav som stilles til de ulike bransjer i tillegg til gjeldene avtaler og regelverk.

Coors forretning skal preges av en høy etisk og moralsk standard. Coor strever også etter å være en ansvarsfull og utviklende arbeidsgiver. Coor stiller samme krav til sine leverandører som til deres underleverandører.

Mulighet til å varsle om brudd på overtredelser i Varslingsportalen

i 2016 ble det lansert en ny "Varslingsportal". Det er en konsernfelles webtjeneste hvor ansatte i Coor, men også leverandører og kunder kan melde anonymt om mistanke om brudd på våre retningslinjer for oppførsel og fremtreden noen av våre ansatte. Portalen betjenes av en ekstern leverandør og finnes på alle nordiske språk samt engelsk, polsk, tysk, nederlandsk, estisk, fransk og magia (ungarsk). Varsel som sendes dit krypteres, og sendes anonymt til Coors juristavdeling som utreder alle innkommende varsel.

Her er  Varslingsportalen

Nedenunder kan du lese mer om Code of Conduct

Coors Code of Conduct for leverandører