Fakturering Coor Service Management

Fakturaadresse til enhetene i Coor Norge (Coor Service Management AS) er:

Coor Service Management AS

A 310
Postboks 424
3002 Drammen

Org.nr. NO 983 219 721 MVA

Fakturareferanse:

  1. Hvor det finnes innkjøpsordrenummer (IO-nr.): faktura må merkes med avdelingsnummer og IO-nr. Eksempel: 5210-41033159
  2. Hvor det ikke finnes IO-nr.: faktura må merkes med avdelingsnummer og navn. Eksempel: 4110 Ola Nordmann

Fakturareferanse må alltid stå i "Deres refereanse"-feltet.