Kontaktinformasjon for leverandører

Ønsker du å bli leverandør av Coor?

Navn

Ansvar

Liv Salvesen

 

Innkjøpssjef

 • Sikkerhet og vakthold
 • Konsulenter og bemanning

Kjetil Skjæveland

 

Forretningsenhetsinnkjøper for Business Unit I, Single Services

Kategoriansvarlig for:


 • Kantine og næringsmiddel
Morten Johansen Kategoriansvarlig innkjøper

 • Eiendom og installasjoner
 • Brannsikkerhet
Oskar Hurley Forretningsenhetsinnkjøper for Business Unit II, FM Services

Kategoriansvarlig for: 

 • Avfallshåndtering
 • Biladministrasjon og leasing
 • Kaffe-, vann- og vareautomater
 • Kontorservice
 • Post, flytt og transport
Victoria Vehre

Forretningsenhetinnkjøper for Business Unit III, FM Services

Mariel Olsen

 Innkjøpskoordinator/support

 • Kontraktsutforming, maler og støtteverktøy
 • Innsamling av informasjon og analyse

Generelle henvendelser sendes til innkjop@coor.com