Helse og sikkerhet Coor

En sikker og sunn arbeidsplass

Coor er en ansvarlig arbeidsgiver som ønsker å tilby en sikker og sunn arbeidsplass med fokus på helse og sikkerhet.

Sikkert arbeidsmiljø

Coor har en klar visjon om null ulykker. Ingen som jobber på oppdrag hos Coor skal være utsatt for risiko for personskade. Coor tilbyr et bredt spekter av tjenester innen ulike miljøer. Det innebærer at risikoene varierer, slik at helse- og sikkerhetsarbeidet må tilpasses ulike forhold. For å sikre en høy risiko- og sikkerhetsbevissthet overalt i organisasjonen, har Coor har innført en sikkerhetsplattform for hele konsernet. I den inngår en kollektiv sikkerhetsholdning – «Din sikkerhet er ditt og mitt ansvar».

Helsefremmende arbeid

Forebyggende tiltak gjennomføres lokalt, avhengig av arbeidsplassens karakter og oppgaver, forøvrig foreligger handlingsplaner for å redusere sykefravær.  
Handlingsplaner betyr systematisk oppfølging av alle sykemeldte, støtte til medarbeidere når de er sykemeldt og forebyggende helsearbeid. Sykemeldinger følges også opp på konsernnivå, konsernomfattende initiativ gjøres dersom det er behov.