There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
En kollektiv sikkerhetsholdning

En kollektiv sikkerhetsholdning

I Coor har vi inntatt en kollektiv holdning som er fundamentet i vår risikobevissthet: «Din sikkerhet er ditt og mitt ansvar».

Tenk før du handler

Gjennomfør alltid en risikoanalyse før du begynner på et oppdrag. Noen oppdrag medfører større risiko, for eksempel arbeid i høyden, håndtering av farlig avfall eller kjemikalier, brann/varme, kjøring osv. Sørg for at du vet alt du trenger å vite for å kunne utføre slike oppgaver på en sikker og forsvarlig måte.

Beskytt deg selv

Bruk alltid nødvendig vernebekledning og -utstyr.

Rapporter

Rapporter alltid risikoobservasjoner samt eventuelle hendelser og uhell. Det er slik vi lærer av hverandre, og gjør det som må til.

Ta ansvar

Minn hverandre på betydningen av å fokusere på sikkerheten i det daglige arbeidet. Vis også omsorg for kundene våre og besøkende ved å holde de orientert om risikoer og sikkerhetsrutiner.