There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvordan vil du utvikle deg i jobben?
Jobbe hos Coor

Hvordan vil du utvikle deg i jobben?

Du har gode muligheter til å utvikle deg i Coor.

Forandringer og forbedringer er i kontinuerlig fokus, fremfor alt opp mot våre kunder, med utvikling av våre arbeidsmåter og interne prosesser. Du har kunnskapen om dine arbeidsoppgaver og er den som er best kompetent til å vurdere hvordan dine arbeidsoppgaver og rutiner kan forbedres. Forbedringsarbeid i Coor oppmuntres og gis oppmerksomhet på ulike måter.

Du skal kunne påvirke arbeidssituasjonen din, og ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb. Hvert år gjennomfører din nærmeste leder en utviklingssamtale der dere sammen lager en utviklingsplan med dine individuelle mål og aktiviteter for det påfølgende året.