Kultur og verdier_banner

Bedriftskultur for god service

Mange av våre kunder driver virksomhet på forskjellige steder og i flere land. Våre kunder forventer at vi arbeider på tilnærmet samme måte og leverer samme høye kvalitet i hele kontrakten. Derfor mener det er viktig å arbeide aktivt for en felles bedriftskultur.

En felles plattform

Uansett hva vi arbeider med forenes alle i Coor i ambisjonen om å yte god service til våre kunder. Vi skal opptre smart og finne frem til hvordan vi kan bli bedre på det vi gjør. Service kan ikke standardiseres. Hva som er god service skifter fra dag til dag og fra kunde til kunde.

Utgangspunkt for arbeidet med vår bedriftskultur er våre tre ledestjerner. Ledestjernene er våre verdier. De ligger til grunn for hvordan vi opptrer i arbeidet vårt - overfor kundene våre og hverandre.