Våre tre ledestjerner

Grunnen i vårt arbeid med felles bedriftskultur er våre tre ledestjerner. De veileder oss i vårt daglige arbeid og hvordan vi forholder oss til hverandre og våre kunder.

 

Våre ledestjernerVi ser litt lenger

Det å se litt lenger handler om oppmerksomhet og evne til å prioritere. Vi skal ligge ett skritt foran for å løse problemer før de oppstår. Det gjelder å være føre var.

Vi er lydhøre

Det å være lydhør handler om åpenhet og kommunikasjon. Vi skal være åpne for synspunkter på og ideer om hvordan vi kan utvikle eller forbedre oss selv eller vår arbeidsmåte. Vi skal forsikre oss om at vi forstår et budskap riktig. Det gjelder også å snakke og skrive slik at andre forstår.

Vi skaper fremgang

Det å skape fremgang handler om handlingskraft og vilje til forbedring. Vi får ganske enkelt tingene gjort. Vi er kreative og finner løsninger som er smartere og billigere – for oss og for kundene våre. Det vinner vi alle på.