Opplæring og utvikling Coor

Din utvikling i fokus

For å utvikle og utføre service av høy kvalitet og som oppfyller kundenes forventninger er det kritisk at vi som arbeider i Coor utvikler oss og lærer mer.

Coor Service Management arbeider aktivt med kompetanseutvikling av alle ansatte, for nyansatte har vi eget innføringsprogram.

I Coor har vi tro på at du som medarbeider kan utvikle deg videre både karrieremessig og personlig. Sammen med din nærmeste leder setter hver enkelt medarbeider opp en individuell utviklingsplan som for eksempel omfatter endret arbeidsmetodikk eller tilpasset opplæring.