IFM hovedbilde

Integrert Facility Management (IFM)

Kjernen i Coors virksomhet har helt fra starten av vært komplekse, integrerte tjenesteleveranser, og vi er i dag markedsledende i IFM-segmentet i Norden. For kunder som ønsker seg én partner som kan ta helhetlig ansvar, er Coor den naturlige løsningen.

Coor kan blant annet ta på seg å utforme attraktive og smarte kontorer, og å sørge for de støttetjenestene personalet trenger. Coor er i dag ledende når det gjelder å utvikle smarte bygninger og levere effektive eiendomstjenester som optimaliserer bygningens verdi over tid. Vi er også strategisk rådgivningspartner for en rekke kunder i mange komplekse spørsmål som gjelder arbeidsplassens utforming og styring. Denne helhetlige tilnærmingen kaller vi Integrated Facility Management (IFM).

Smarte kontorer er tilpasset de ansattes behov

Coors Smart Office-konsept går ut på å utforme kontoret etter medarbeidernes behov, slik at alle arbeidsmåter og behov blir ivaretatt. Når det blir riktig gjennomført, vil et smart kontor bidra til å lokke nye talenter og øke produktiviteten blant personalet. Kontoret blir mer bærekraftig siden arealene blir mer effektivt utnyttet, og reduserte arealbehov gir kostnadsbesparelser.  Ny teknologi blir i stadig større grad brukt til å skape mer effektive kontormiljøer og tjenesteleveranser. Coor vil naturligvis tilpasse leveransen av arbeidsplasstjenester til de enkelte kontorenes konkrete behov, utforming og kvalitetskrav. 

Coor har omfattende erfaring med arbeidsplassløsninger for en rekke forskjellige bransjer. Vil du lese mer om smart kontor-konseptet, kan du klikke her. Er du interessert i tjenestene som er inkludert i tjenesteporteføljen, klikker du her.

Smarte bygninger fungerer optimalt i hele levetiden

Åtti prosent av en eiendoms totalkostnad og miljøpåvirkning oppstår i forvaltningsvasen, det vil si etter byggeprosessen. Coor-konseptet Smart Buildings går ut på å sørge for at bygningen gjennom hele livssyklusen oppfyller sitt potensial til en så lav kostnad og så liten miljøpåvirkning som mulig. Dette målet kan nås ved hjelp av kostnadseffektiv drift med utstrakt bruk av ny teknologi og ved å legge vekt på miljøvennlighet, for eksempel ved å miljømerke hele tjenesteleveransen. Smarte kontorer oppleves også som positive for medarbeiderne fordi innendørsklimaet blir optimalisert, alle tekniske installasjoner blir driftsoptimalisert for å få færrest mulig avbrudd, og tilhørende kontortjenester blir tilpasset de ansattes behov. 

Coor er i dag en ledende leverandør av eiendomstjenester i Norden.  Vil du lese mer om eiendomsløsningene som bygger på konseptet med smarte bygninger? Klikk her. Er du interessert i tjenestene som er inkludert i tjenesteporteføljen, klikker du her.

Strategisk rådgivning gir støtte i komplekse FM-spørsmål

Facility management-bransjen er både vidtfavnende og kompleks, og i dag finnes det mange vanskelige, strategiske spørsmål der det er stort behov for ekstern fagkunnskap.  Coor har omfattende intern rådgivningsekspertise på en rekke områder:

  • Coor Advisory Services hjelper kundene med å analysere, planlegge og få på plass bedriftens fremtidige arbeidsplass.
  • Vi har lang erfaring med energirådgivning og systematisk energiarbeid fra en rekke forskjellige bransjer.
  • Coor har unik kompetanse i teknisk sikkerhet og en egenutviklet teknisk plattform.
  • Vi gir også råd i mer overordnede diskusjoner om funksjonsutsetting der man som organisasjon trenger støtte i forbindelse med veivalg som skal tas.

Coor er markedsledende på IFM i Norden

Coor har den største andelen av store, komplekse IFM-leveranser i Norden og en markedsandel på 35–40 prosent.*  Vi har hjulpet mange store organisasjoner i Norden med å utvikle og harmonisere FM-leveransene – med store kvalitetsgevinster og kostnadsbesparelser som resultat. Vi besitter enorme mengder kunnskap som vi gjerne deler. Vi ser frem til å høre fra deg og ta en første prat om IFM.

Kontaktperson

Ønsker du mer informasjon om Coors tilbud om integrert facility management? Ta kontakt med:

Espen Nordås Ræstad

Espen Nordås Ræstad

Direktør for Salg og Forretningsutvikling

+47 97 11 82 71

EspenNordas.Raestad@coor.com

Kontakt oss!

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR