There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Arbeidsplassløsninger – smarte kontorer
Arbe

Arbeidsplassløsninger – smarte kontorer

Arbeidsplassens utforming og tilhørende tjenester har mye å si for hvor attraktiv bedriften blir oppfattet å være på arbeidsmarkedet, og det påvirker medarbeidernes avgjørelse om hvorvidt de skal bli eller slutte i bedriften. 

Mange kontoransatte kan nå jobbe effektivt og på nett hvor som helst, og da blir det enda viktigere å skape miljøer der medarbeiderne kan utveksle ideer og i fellesskap generere verdi for arbeidsgiveren. Coor-konseptet Smart Office har tatt et holistisk blikk på kontorets rolle. Med nøye gjennomtenkte løsninger basert på teknologi og kunnskap skaper vi forutsetninger for fremtidens kontor. 

Smarte kontorer tar utgangspunkt i menneskene som skal jobbe der

Smarte kontorer

  • blir utformet ut fra medarbeidernes behov og støtter mange forskjellige arbeidsmåter 
  • trekker til seg fremtidige medarbeidere og motiverer bedriftens nåværende personale
  • bidrar til å øke personalets produktivitet betydelig
  • reduserer bedriftens arealkostnader og tilpasser støttetjenestene til kontoret
  • bidrar til en mer bærekraftig verden siden felles ressurser kan utnyttes på bedre måte
  • betjenes med moderne teknologi som sørger for at kontoret kan utnyttes effektivt

smartoffice

Illustrasjon av Hjørnesteinene i konseptet Smart Office™ 

Smarte kontorer tar utgangspunkt i medarbeidernes behov

Som illustrasjonen viser blir et smart kontor utformet ut fra de ansattes behov. Vi mennesker er forskjellige og har forskjellige arbeidsoppgaver, og det medfører en rekke ulike behov og krav når det gjelder kontorets utforming. Disse behovene må kartlegges grundig før større endringer og kontinuerlig etter overgangen til det smarte kontoret for å kunne finjustere forholdene fortløpende.  Ved å sette de ansattes behov i sentrum sikrer vi at det smarte kontoret blir godt tatt imot av organisasjonen.

Smarte kontorer gjør bedriften mer tiltrekkende 

Bildet av bedriften bygger på flere faktorer, og inntrykket av lokaler og kontorer er en viktig bit av puslespillet for jobbsøkende og ansatte. Forskning viser at bedriften kan doble sjansene for at en kandidat skal velge nettopp dem under en rekrutteringsprosess, dersom kandidaten oppfatter bedriftens lokaler som hyggelige og funksjonelle. I kampen om nye talenter kan et smart kontor med tjenester som er tilpasset og levert de ansatte på deres vilkår, være et av verktøyene som skal til for å gå av med seieren. 

Smarte kontorer bidrar til økt produktivitet

Personalkostnader er ofte den største utgiftsposten for dagens bedrifter, og i enkelte bransjer kan de utgjøre hele 90 prosent av de samlede kostnadene. At det fysiske arbeidsmiljøet påvirker produktiviteten, er bevist. Et smart kontor, med gjennomtenkt utforming, moderne teknologi og støttetjenester, kan øke den opplevde produktiviteten med mellom én og fire prosent*. Det tilsvarer det bedriftene pleier å betale i leie. Det å skape best mulige forutsetninger for alle ansatte er en investering som lønner seg: Flinke mennesker med de rette forutsetningene skaper gode resultater! 

Smarte kontorer reduserer bedriftens arealkostnader

Tradisjonelle kontorer har en utnyttelsesgrad på mindre enn 50 prosent. Det vil si at halvparten av arbeidsplassene alltid står tomme. Dermed er det mye å spare ved å redusere arealet, samtidig som man vurderer behovene de ansatte har for blant annet individuelle arbeidsplasser og møteplasser. I tillegg må man også vurdere hvordan man kan optimalisere kostnadene for drift og vedlikehold, og hva slags teknologi som skal støtte kontoret i fremtiden. 

Coor har omfattende erfaring med komplekse prosjekter med smarte kontorer så vel som effektive tjenesteleveranser, og er dermed en naturlig samarbeidspartner. En smidig overgang til smart kontor bidrar til både lavere arealkostnader og høyere produktivitet og tilfredshet hos de ansatte.

Et smart kontor er en bærekraftig og langsiktig løsning 

Smarte kontorer er også bærekraftige på lang sikt. De bidrar til bedre miljø ved å utnytte ressurser som kontorarealer, varme, luft og så videre, på en mer effektiv måte. De bidrar også til bedre arbeidsmiljø og dermed større trivsel blant de ansatte ved hjelp av for eksempel redusert lydnivå, ergonomisk utformede arbeidsplasser og bedre luftkvalitet.

Coor kan som første facility management-selskap tilby kundene miljømerking av alle tjenestene vi leverer, slik at vi i fellesskap kan sikre at vi leverer tjenestene på en mest mulig miljøvennlig måte. Denne gjennomgangen kaller vi Coor Green Services. 

Smarte tekniske løsninger blir en del av et smart kontor

Som ledende serviceleverandør satser vi på å bli oppfattet som det mest innovative selskapet i facility management-bransjen. Dette målet når vi ved kontinuerlig å identifisere, utvikle og lansere innovative løsninger som representerer konkrete verdier for både kundene våre og oss selv.

I Coor går vi inn for å forstå hvordan ny teknologi, som tingenes internett og mobilitet, kan brukes for å øke attraktivitet, produktivitet, effektivitet og bærekraft i et kontormiljø.

Ved hjelp av vårt omfattende økosystem for innovasjon kan vi sammen med kunder, partnere og medarbeidere identifisere, utvikle og lansere utvalgte tjenester under samlenavnet Smart Solutions. Nedenfor finner du en kortfattet beskrivelse av noen av våre smarte løsninger.

Coor SmartFlow benyttes i dag av mer enn 55 000 servicebrukere i Norden. Systemet effektiviserer bedriftens postbehandling og varsler deg som mottaker når du kan hente brev eller pakker.

Coor SmartResponse gjør det enklere for de ansatte å varsle feil gjennom et enestående system som bygger på entydige QR-koder som blir plassert ut på kontoret og deretter kan skannes med smarttelefon.

Coor SmartReception er en virtuell resepsjon der de besøkende får hjelp av resepsjonisten via en skjerm. Denne løsningen brukes først og fremst i resepsjoner med få besøkende og vil da gi store kostnadsbesparelser sammenlignet med fysisk bemanning.

Som kunde hos Coor kan du forvente å få flere av våre smarte løsninger innført på en måte som gagner nettopp ditt kontor. Les gjerne mer om hvordan alle våre Smart Solutions kan effektivisere arbeidsplassen: http://www.coor.com/services2/smart-solutions/.

Coor har kompetansen som hjelper bedriften med å virkeliggjøre det smarte kontoret

Vi innførte det første smarte kontoret allerede i 2008. Vi har hjulpet flere organisasjoner med å bygge om eksisterende lokaler eller flytte til nye kontorer, og vi har klart å redusere kontorarealene med over 30 prosent. Mer enn 90 prosent av de ansatte er vanligvis mer fornøyd med de nye lokalene enn med de gamle. Gjennom årene har vi innført Smart Office på en rekke steder i Norden, blant annet Oslo, Stockholm, Göteborg og snart også København.

Uansett hvordan dere jobber i dag er Coor den rette partneren når dere vil diskutere hvordan dere kan gjøre kontoret smartere!  Coor har i dag Nordens største kundebase innenfor arbeidsplasservice og har i mange år levert tjenester som renhold, resepsjon, konferansetjenester, kaffe, frukt, telefoni, personalkantiner osv. Denne enestående erfaringen kombinert med omfattende kunnskap om hvordan et smart kontor bør utformes og hvordan man gjennomfører denne endringsreisen, gjør oss til en naturlig samarbeidspartner. Ta gjerne kontakt for en første prat om hvordan vi kan gjøre bedriftens kontor mer produktivt! 

Kontaktperson

Ønsker du mer informasjon om Coors tilbud innenfor arbeidsplasservice, kan du kontakte:

Espen Nordås Ræstad

Espen Nordås Ræstad

Direktør for Salg og Forretningsutvikling

+47 97 11 82 71

EspenNordas.Raestad@coor.com

Kontakt oss!

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR