There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Eiendomsløsninger – smarte bygninger
Fastighetslösningar

Eiendomsløsninger – smarte bygninger

Bygningers levetid er normalt flere tiår, iblant flere århundrer. Det betyr at mer enn 80 prosent av bygningens totalkostnad og miljøpåvirkning oppstår etter at bygningen er tatt i bruk, det vil si i forvaltningsfasen.

Det er også da den fulle verdien av bygningen kan oppnås, det vil si når og hvis bygningen blir utnyttet i sitt fulle potensial. For at det skal være mulig, må bygningen ivareta potensielle og eksisterende brukeres behov og opplevelser når det gjelder attraktivitet, produktivitet, effektivitet og bærekraft.

Vi i Coor hjelper dere med å skape opplevelser i og rundt bygningen som gjør at kunder og medarbeidere ønsker å være der, har det bra og kan yte i tråd med sitt fulle potensial – samtidig som kostnadene og miljøpåvirkningen er lavest mulig gjennom hele bygningens levetid. Som helhetsleverandør av facility management-tjenester kan vi hjelpe bedriften med å optimalisere bygningen gjennom hele livssyklusen. Dette konseptet kaller vi smarte bygninger. 

Smarte bygninger tar utgangspunkt i brukerne og deres behov

Smarte bygninger har

  • sunt og godt innendørsklima
  • en attraktiv brukeropplevelse
  • god tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet
  • tilleggstjenester som øker verdien for medarbeiderne som befinner seg der

Sunt og godt innendørsklima

Kvaliteten på innendørsklimaet har stor innvirkning på både velvære og helse. Forskning viser at forbedring av innendørsklimaet kan føre til så mye som 8–11 prosent høyere produktivitet for dem som bruker bygningen. Kontinuerlig måling, analysering og optimalisering av innendørsklimaet er derfor en sentral del av Coors tilbud. 

Attraktiv kundeopplevelse

For å kunne skape en hyggelig brukeropplevelse trengs det mer enn bare bygningsutforming og tiltalende interiør. Attraktive opplevelser oppstår og blir forsterket gjennom alt fra velholdte uteområder til velfungerende renhold og ikke minst en vennlig velkomst fra servicepersonalet. Våre spesialister på servicedesign kan hjelpe dere med å skreddersy en løsning som passer bedriftens behov, og vi kan også levere de fleste tjenestene. 

God tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet

Smarte bygninger og deres tjenester er alltid tilgjengelige når brukeren trenger dem, samtidig som sikkerheten er garantert med hensyn til både adgangskontroll og arbeidsmiljø. Smarte bygninger er også driftssikre, funksjonelle og effektive enten man ser dem fra et teknisk eller logistikkmessig perspektiv. Coor kan hjelpe dere med alt fra driftssikkerhet til fysisk og teknisk sikkerhet. Vi tar også hånd om all ønsket logistikk i bygningen, herunder mottak og levering av post og tilbereding og servering av mat og drikke. Med helhetlige løsninger sørger vi for at alt fungerer som det skal, og at ingenting blir oversett.

Tjenester som øker verdien for brukerne

De fleste bedrifter og offentlige myndigheter må i dag slåss om arbeidskraften. Arbeidsplassen har derfor blitt et viktig verktøy for å lokke til seg og beholde gode medarbeidere. 

I tillegg til tjenestene som er knyttet til fellesarealer i bygningen, kan Coor skreddersy tjenestepakker til leietakerne med levering i deres egne arealer. Tjenestepakkene kan enten skreddersys til hver enkelt leietaker eller samles i standardpakken sammen med tjenestene der. Noen av tjenestene skal kanskje være inkludert i leiekostnadene, mens andre skal betales direkte av den aktuelle leietakeren eller kanskje leietakerens ansatte. Pakkene kan inneholde alt fra renhold, mat og drikke til kundeverter og portvakttjenester. 

Smarte bygninger er kostnadseffektive og har minimal miljøpåvirkning

Smarte bygninger sikrer

  1. kostnadseffektivitet i drift, vedlikehold og investeringer
  2. minst mulig miljøpåvirkning

Kostnadseffektivitet i drift, vedlikehold og investeringer

Smarte bygninger er kostnadseffektive ut fra et helhetsperspektiv. I Coor sørger vi for effektivitet i alle tjenestene vi leverer. Vi ivaretar synergier mellom tjenestene og optimaliserer hver enkelt bygnings drifts- og vedlikeholdsplaner i tråd med bedriftens behov, mål og forutsetninger – alltid med leveransekvalitet, bærekraft og kundetilfredshet i høysetet. Ved hjelp av ny teknologi går vi i dag stadig mer over til å jobbe proaktivt med både tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold. 

Minst mulig miljøpåvirkning

I smarte bygninger blir miljøpåvirkningen redusert til et minimum ut fra både gitte forutsetninger og mulige forbedringstiltak. I Coor er vi eksperter på både energioptimalisering og energieffektivisering, og i tillegg til sertifisering i samsvar med ISO 14001:2015 benytter vi også vår egen miljømerking – Coor Green Services – til å evaluere og fremheve miljøvennlige tjenesteleveranser.

Smarte bygninger fungerer optimalt i hele levetiden

Som helhetsleverandør av FM-tjenester har vi i Coor et enestående utgangspunkt for å kunne hjelpe bedriften med å optimalisere bygningene gjennom hele deres levetid. Coors hovedfokus er tjenesteleveranser i forvaltningsfasen, men vi kan også tilby støtte under både prosjektering og produksjon av nye bygninger. Det er i disse fasene man kan påvirke mange av forutsetningene som senere danner grunnlag for å kunne maksimalisere attraktivitet, produktivitet, effektivitet og bærekraft i forvaltningsfasen, ikke minst når det gjelder optimal logistikkflyt og valg av overflater og tekniske løsninger.

Et viktig punkt når det gjelder livssyklusoptimalisering, er forvaltning av bygningsinformasjonen. Coor kan derfor tilby forvaltning av alt fra tegninger til drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon og fullskala BIM-modeller.

I Coor har vi mer enn 750 dyktige medarbeidere som jobber med eiendomstjenester, og som utgjør styrken bak de løsningene vi tilbyr kundene. Läs mer om vilka tjänster som ingår i fastighetsservice.

Espen Nordås Ræstad

Espen Nordås Ræstad

Direktør for Salg og Forretningsutvikling

+47 97 11 82 71

EspenNordas.Raestad@coor.com

Kontakt oss!

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR