Strategi, forretningsmodell og visjon Coor

Strategi, forretningsmodell og visjon

Coors forretningsmodell består i å overta, lede og utvikle servicefunksjoner på kontorer, produksjonsanlegg og eiendommer.

Vår visjon

Coor skal være den ledende leverandøren av FM-tjenester. Det betyr at vi vil bli kundens førstevalg ved valg av serviceleverandør og medarbeidernes førstevalg ved valg av arbeidsgiver. 

Verdiskaping for våre kunder

Coors ambisjon er å hele tiden forbedre og videreutvikle servicetilbudet. Målsettingen er å levere markedets beste og mest velutviklede serviceløsninger, alltid tilpasset kundenes ulike behov – "Service med IQ". Coors intelligente løsninger for arbeidsplasser og eiendommer skaper verdi for kundene ved at de bidrar til økt produktivitet, effektivitet og bærekraft. Motoren bak Coors utviklingsarbeid er en sterk forbedringskultur og strukturert innovasjonsarbeid.

Verdiskaping for våre ansatte

Coor har som mål å være ansattes førstevalg, ved å vektlegge godt og trygt arbeidsmiljø fritt for diskriminering. For å nå dette målet har Coor innført struktur for utviklingsarbeid, felles plattform for arbeidsmiljø. Vi ønsker også å tiltrekke oss markedets mest kompetente ledere og medarbeidere.

Verdiskaping for våre investorer

Coor bestreber seg på å være investorenes førstevalg ved å kombinere god avkastning med forholdsvis lav risiko. Dette forutsetter at vi bestreber oss på å opprettholde selskapets sterke markedsposisjon og har fortsatt vekst. Det forutsetter også jevn avkastning og minimal  kapitalbinding, kombinert med sjenerøs utbyttepolitikk. For å kunne oppfylle dette kreves det at flere komponenter er på plass, deriblant velfungerende eierstyring og selskapsledelse, transparent kommunikasjon og god forretningsskikk.