Økonomiske mål

Styret har godkjent følgende finansielle mål:

 • Organisk vekst på 4–5 %
  Vokse organisk med 4-5 % hvert år i løpet av en konjunktursyklus. Vekstraten kan variere fra år til år hvis selskapet vinner eller taper store enkeltkontrakter. Utover den organiske veksten sikter Coor mot å vokse gjennom selektive oppkjøp.
 • Justert EBITA-margin på ~5,5 %
  Oppnå en justert EBITA-margin på rundt 5,5 % på lengre sikt. Coor opprettholder fokus på generelle forbedringer av driftseffektivitet og kostnadsbesparelser.
 • Kontantgenerering >9
  Oppnå en årlig kontantgenerering på over 90 % på lengre sikt. Historisk sett har selskapets investeringsnivå (ikke medregnet oppkjøp) ligget på rundt 0,5 % av netto omsetning, et nivå som vi forventer også vil gjenspeile fremtidige behov.
 • Netto gjeld/justert EBITDA (siste 12 måneder) på <3,0 X
  Opprettholde en netto rentebærende gjeld på mindre enn 3,0 ganger justert EBITDA (siste 12 måneder) på mellomlang sikt.
 • Utbyttepolitikk
  Omtrent 50 % av Coors netto resultat for perioden, før kundekontraktavskrivinger, skal betales som utbytte eller andre former for repatriering av kapital til aksjonærene.