Forretningsmodell

En strukturert modell for utøvelse av virksomheten er nøkkelen til Coors fremgang.

Modellen sammenfattes i fire steg:

Konkurransedyktig tilbud

Vi leverer konkurransedyktig og kundespesifikt tilbud med veldefinerte kontraktsprinsipper.

Integrasjons- og endringsledelse

Integrasjonen starter like etter kontraktsinngåelsen, Coor påtar seg ansvaret for at FM-virksomhet utføres i en strukturert og gjennomprøvd overtagelsesprosess ledet av erfarne prosjektledere.

Tjenesteleveransen

Coor leverer tjenester selv eller via underleverandører. Noen FM-kontrakter med tjenestepakker og enkelttjenester leveres via en rutebasert modell til flere kunder, mens IFM-oppdrag vanligvis utføres av personale som er plassert permanent i kundens lokaler.

Prestasjonsledelse

Coor fokuserer på intern og ekstern prestasjonsledelse, dette inkluderer oppfølging av økonomiske KPI-er, samt tilrettelegging og gjennomføring av regelmessige kundemøter for å sikre optimale tjenesteleveranser og god kundetilfredshet.