There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Strategi

Strategi

Coor Service Managements forretningsidé er å ta over, ta hånd om og utvikle servicefunksjoner på kontorer, produksjonsanlegg og eiendommer.

Visjon

Coor Service Management skal være den ledende leverandøren av service management. Med ledende mener vi at vi vil være kundens førstevalg ved valg av serviceleverandør og medarbeidernes førstevalg ved valg av arbeidsgiver. 

Vårt løfte til kundene

Coors målsetning er å være kundenes førstevalg ved å levere "Service med IQ" - en service som løpende tilpasses kundenes forventninger og forbedres. De senere årene har vi arbeidet mye med å integrere digitale løsninger i vårt servicetilbud. Gjennom en velstrukturert prosess samarbeider vi med både kunder, forretningspartnere, medarbeidere oa., for å finne, utvikle og lansere nye innovative løsninger. Noen av de mest populære og etterspurte løsningene er samlet under "Smart solutions"-konseptet.