There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Historikk
Historikk Coor

Historikk

Coor Service Management ble dannet i 1998, den gang som en del av Skanska-konsernet. Siden har selskapet utviklet seg til Nordens ledende aktør innen service management.

1998

Coor Service Management dannes.­Selskapet ­het­ da ­Skanska ­Facilities­ Management og var en del av byggkonsernet Skanska.

1999

En intensiv bearbeiding av markedet tar fart og Coor får­ sitt­ første ­oppdrag.

2000

Ericssons interne ­serviceselskap ­kjøpes ­opp.­ Handelen blir en av de største som er foretatt innen outsourcing av service virksomhet i Norden.

2001

Virksomheten i Sverige vokser ­med ­flere ­nye ­kunder.­ Nordstjernen,­ et­ skreddersydd firmaspill ­settes ­i­gang. ­Det ­­opprettes­ virksomhet i Danmark.

2002

Kontrakter inngås med nye­ kunder ­i ­nye ­bransjer,­ bl.a. innen legemidler og bioteknikk. Det ­opprettes ­virksomhet i ­Finland.

2003

Vi får vår første større avtale om serviceleveranse med ­produksjonsindustrien.­

2004

Coor får sitt første større oppdrag ­for ­offentlig­­ sektor.­ Oppdraget­ handler ­om å utvikle og levere service til sykehus. Coor­­ kjøpes ­opp ­av 3i,­ et ­europeisk ­risikokapitalselskap. ­I løpet ­av ­året ­­opprettes ­det ­også­ virksomhet i Norge.

2005

Selskapet ­bytter ­navn­ til­ Coor Service Management. Selskapet­ vokser ­kraftig ­både i Norge og Sverige. Coor ­øker­ satsningen­ på ­produksjonsservice­ ved­ å­ kjøpe ­opp ­Volvos serviceselskap.

2006

Omsetningen mer enn fordobles ­ i­løpet­ av ­året. ­I Norge overtas serviceselskaper ­som­ gir ­Coor ­en ­bedre­ geografisk ­dekning. ­I Sverige styrker Coor sin ­posisjon­ innen­ atom-, prosess-­ og ­produksjonsindustrien gjennom oppkjøp.

2007

Gjennom overtakelsen av et finsk ­serviceselskap­­ vokser­ Coor ­kraftig ­i­ Finland. Risikokapitalselskapet­ Cinven ­Ltd ­kjøper ­opp ­Coor Service Management fra­ 3i.­

2008

Veksten ­fortsetter ­– ­nye ­bransjer,­ nye ­kunder,­ nye­ tjenester. Coor feirer 10 år.

2009

Til tross for lavkonjunkturen fortsetter Coor å vokse, først og fremst som følge av nye kunder. En mindre virksomhet i Ungarn blir startet opp. Coor lanserer en miljømerking - Coor Green Services.

2010

Coor innleder samarbeid med flere nye kunder og forlenger stort sett alle kontrakter som utløper. En av de nye kontraktene er den banebrytende kontrakten om å utforme, utvikle og utføre FM-tjenester for det nye universitetssykehuset Nya Karolinska Solna (NKS) i Stockholm. Avtalen er en offentlig-privat-samarbeidsavtale (OPS) og den gjelder til og med 2040. For første gang ble det gjennomført en revisjon i henhold til Coor Green Services.

2011

Coor får nye kunder og fortsetter å vokse. Den største veksten er i Finland som har doblet sin virksomhet. I Sverige etableres en ny industriserviceorganisasjon med fem servicesentre.

2012

Omsetning og sysselsetting fortsatte å stige, spesielt i Danmark gjennom en rekke store avtaler innen offentlig sektor. Lønnsomheten bedret seg betraktelig etter et konsernomfattende effektiviseringsprojekt. Coor lanserer Coor ID-card Management System. I siste halvdel av året overtok Coor tjenesteselskapet Addici, med FM-virksomheten hovedsakelig i Sverige, men også i øvrige nordiske land.

2013

I begynnelsen av året tiltrådte Mikael Stöhr som ny konsernsjef. Konsernstrukturen ble endret slik at de fire nordiske landene fikk en egen enhet for industriservice. Et ledd i selskapets nye strategi var å utvide kundebasen gjennom å satse på mindre virksomheter og strategiske tjenesteområder. I Norge ble avtalen med Statoil Fuel & Retail forlenget og det ble signert nye serviceavtaler med Veidekke, Orkla og Deloitte.

2014

Coor undertegner den største IFM-avtalen i Norden noensinne med avtalen om å levere og utvikle et stort antall FM-tjenester til Statoil i Norge. Flere nye Smart Consept-løsninger lanseres i tillegg til en ny, moderne webportal for leveranseoppfølging, Coor Performance Portal. I tillegg signeres avtale med Aibel og nordisk avtale med TeliaSonera. Coor i Norge starter opp renhold i egen regi. Coor i Telemark nomineres til årets GREP-pris.

2015

16.Juni 2015 ble Coor notert på Nasdaq børsen i Stockholm, på samme tid ble industriservice solgt og endret navnet til Jernbro. Det signeres nordisk avtale med EY og Aker Solutions.