There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvorfor outsource
Hvorfor outsource Coor

Hvorfor outsource

Det er nå mer vanlig for private og offentlige virksomheter å outsource servicetjenester til eksterne serviceleverandører

FM-tjenester kan enten leveres fra interne avdelinger eller settes ut til en tredjepart, en ekstern leverandør. De viktigste årsakene til at bedrifter outsourcer FM-tjenestene er at de fokuserer på kjernevirksomhet, et ønske om økt servicekvalitet, redusere kostnader og minimering av risiko. Innovasjoner og teknologiutvikling innen utførelse av service for å bedre brukertilfredsheten er også en viktig årsak.

Eksempler på vanlige tjenester man setter ut til ekstern leverandør:

  • Renhold
  • Resepsjon
  • Eiendomsdrift
  • Vakthold
  • Kantine
  • Sentralbord

 

Servicekvalitet overgår pris som det viktigste kriteriet

Utviklingen i Norden de seneste fem årene viser at kvalitet overgår pris som det viktigste innkjøpskriteriet for FM-tjenester. Store selskaper fokuserer mest på kvalitet mens offentlig sektor vektlegger pris, dette betyr at både servicekvalitet og reduksjon av kostnader er viktige faktorer. Konkurransedykige priser vil alltid være viktig for kundene men kvalitet vektlegges mer etter hvert som kontrakten modnes. Vår erfaring tilsier at  at modne kontrakter fokuserer mer på produktivitet og servcekvalitet enn pris.

Vektlegging av innovasjon for å bedre produktiviteten og redusere kostnader

Innovasjon vektlegges mer, ikke bare som differensierende faktor i tilbudsprosesser men også i serviceleveransen. For at vi skal kunne gjøre reelle målinger av serviceleveransen innebygges software-verktøy med serviceforslag. Kunder i Total-Facility-Management segmentet søker innovative serviceløsninger som kan øke produktivitet og redusere kostnader for interne servicetjenester. Coors hovedområder innen innovasjon er forbedringer på produkter og på tjenester til arbeidsplassen. 

Vil du lese mer om våre smarte løsninger?

Nedenfor kan du se en video som viser noen av våre smarte serviceløsninger