Hvorfor velge Coor

Hvorfor velge Coor

Derfor er vi et godt alternativ!

Vår kjernevirksomhet er din støttevirksomhet

Vår kjernekompetanse er å tilby førsteklasses service og en kundeopplevelse som er smidig og tett på. Ved å overlate serviceansvaret til en dedikert servicespesialist frigjøres tid og ressurser som du heller bruker på å utvikle din kjernevirksomhet.

Kostnadsbesparelser på opptil 30 prosent

Gjennom mer enn 10 år har vi opparbeidet erfaring og kompetanse som gir økt effektivitet og maksimal utnyttelse av synergier på tvers av kompetanseområder. Våre utprøvde beregningsmodeller dokumenterer opptil 30 prosent kostnadsbesparelse, uten at det går utover hverken kvalitet eller trivselen hos de ansatte.

Smidig og tett på

Våre systemer og rutiner er gode, men vi kjennetegnes først og fremst av vår evne til å tilpasse systemene for hver enkelt kunde og situasjon. For å lykkes med dette jobber vi for å være tettest mulig på kunden og kundens virksomhet. Vi vil alltid skreddersy våre løsninger til dine unike utfordringer. Endrer markedsforholdene seg, endrer vi oss. Vi gir oss ikke før din bedrift, dine kunder og dine ansatte er fornøyd. Med vår gjennomføringskraft kan vi bidra til at du oppnår dine mål.