Vår metodikk Coor

Vår leveransemodell og metodikk

Med tydelige fokusområder som helhetssyn og lang erfaring fra komplekse serviceløsninger kan Coor tilby en fleksibel og kostnadseffektiv serviceleveranse - tilpasset dine behov.

Kundetilpasning

Skreddersydde løsninger gjennom kundespesifikke løsninger og en fleksibel leveransemodell.

Servicefokus

Service er vår kjernevirksomhet. Vi tilbyr servicetilpassede metoder og prosesser som støttes av effektive, IT-baserte løsninger. Vi har i tillegg spesialistkompetanse og en sterk servicekultur.

Kostnadseffektivitet

Vi har et stort resultatfokus og arbeider aktivt med å utnytte synergier og stordriftsfordeler. I kombinasjon med kontinuerlige forbedringer og effektiviseringer garanteres lavere kostnader.

Leveranseutvikling

Vi arbeider proaktivt med kontinuerlige forbedringer i hele organisasjonen, dette gir kundene våre en leveranse med merverdi. Våre tjenester utvikles fortløpende, konsepter utvikles og bedre løsninger tilbys, dette garanterer en leveranse i kontinuerlig utvikling.