Kostnadseffektivitet

Våre arbeidsmåter og prosesser er utviklet og forbedret gjennom mer enn 15 år, men de er ikke så rigide at de ikke kan – og skal – tilpasses hver enkelt kundes behov. Denne fleksibiliteten gir seg utslag i effektiv drift som maksimalt utnytter kompetanse og stordriftsfordeler i organisasjonen.

Den viktigste årsaken til at bedrifter outsourcer støttevirksomheten er ønsket om økt kostnadseffektivitet og evnen til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Dette tar vi på alvor.

Vår erfaring muliggjør effektiv utnyttelse av stordriftsfordeler og tjeneste- og kompetanseutveksling. Vår kompetanse er høy innen endringsledelse, vi har evne til raskt å identifisere utviklingspotensialer samt drive nødvendig endringsarbeid.
Coors store leveransedatabase er et viktig verktøy som gir oss et sammenligningsgrunnlag ved kostnadsanalyser for de ulike tjenestene.