There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Leveranseutvikling

Leveranseutvikling

Utgangspunktet for et samarbeid er en tydelig og fleksibel avtale med mulighet til forandringer over tid. Gjennom tett dialog med kunden og fortløpende evaluering sørger vi for kontinuerlig forbedring av våre tjenester.

Coor har lang erfaring med endringsledelse, og driver et aktivt og strukturert arbeid med kontinuerlige forbedringer.

Hvert år gjennomføres kundemålinger, resultatet av disse danner grunnlaget for utviklingsarbeid. I Coor legger vi stor vekst på kompetanseutvikling, og utvikler egne konsepter og løsninger som kommer kundene til gode. Ved å fange opp idèer og forslag fra alle våre medarbeidere og drive tjenesteutvikling i egen regi er Coor i stand til å skape betydelig merverdi for våre kunder.