There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ledelsessystem og sertifikater
Ledelsessystem og sertifikater Coor

Ledelsessystem og sertifikater

Våre kunder stiller høye krav til kvalitet, effektivitet og leveransesikkerhet. For å sikre at våre serviceleveranser oppfyller disse kravene har vi valgt å kvalitets- og miljøsertifisere vår virksomhet i henhold til ISO-standard. Utover dette oppfyller vi kravene i henhold til relevante autorisasjoner innenfor flere tjeneste- og produktområder.

Kvalitetssertifisert virksomhet

Coor har utviklet en standardisert serviceleveranseprosess, som garanterer en profesjonell og kvalitetssikker serviceleveranse, men som samtidig kan tilpasses hver enkelt kunde. Denne serviceleveranseprosessen, med tilhørende leveransedatabase, beskrivelse av anbefalt arbeidsmåte, verktøy, maler med mer, fås i et egenutviklet styringssystem på selskapets intranett.

Ledelsessystemene er ryggraden i Coors kvalitetsarbeid, som granskes og revideres av eksterne sertifiseringsselskapene DNV-GL. Alle våre operasjoner er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

ISO 9001 og 14001

Addici Security ISO 9001 og 14001

Miljøsertifisert virksomhet

Coor er sertfisert i henhold til ISO 14001:2015. Selskapets ledelsessystem for miljøarbeid finnes på Coors Intranet. Operasjonene er revidert av den eksterne sertifiseringsaktøren DNV-GL.

ISO 9001 og 14001

Addici Security ISO 9001 og 14001

Tjenestetilknyttede kvalitetssertifikater

Coor er også sertifisert eller autorisert virksomhetsutøver innenfor en rekke viktige tjenesteområder.

Sertifikater

ISO 9001 och 14001