There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Dansk Politiservice
coor_kundecase_politiet

Dansk Politiservice

Dansk Politi var tvunget til å gjøre store besparelser og finne smarte løsninger og så på outsourcing av sine serviceløsninger som en smart måte å gjøre besparelser.

Besparelser og intelligente løsninger

Dansk Politiservice var tvunget til å gjennomføre betydelige besparelser i flere avdelinger, inkludert sin Facility Management-avdeling. De så da et behov for å innføre smartere løsninger, etter en offentlig anbudsrunde vant Coor fordi vi ble ansett for å være den leverandøren som kan utføre alle forespurte oppgaver, så som renhold, teknisk støtte og intern service på en rimeligere måte uten dårligere kvalitet.

Suksessfull oppstart

Kontrakten ble signert i April, da gikk startskuddet for en storstilt integreringsprosess som inkluderte alle politidistriktene i Danmark. Integreringsprosessen pågikk i flere måneder.

- Alle følte de fikk en mulighet til å påvirke kontrakten, ikke bare internt men også gjennom samarbeid med Coor, forklarer Bettina Jensen, Departmental Manager, Group Services hos det Danske Politiet.

Oppstartsprosessen har gått meget bra og målet vårt er at tjenestene skal fungere på forventet nivå innen 2017. Integeringsprosessen har vært en læringsprosess.

- Der har vært noen utfordringer som en kan forvente av en så stor integerering, men disse har blitt møtt og løftet til en sentral styringsgruppe og i dialog mellom lokal kontaktperson og Coor personell.

Fordeler med outsourcing

Bettina Jensen sier at Det Danske Politiet har tro på Coors evner til å løse oppdraget.

Hun avslutter med en spesiell anbefaling for offentlig sektor:

- Outsourcing av servicetjenester er en glimrende måte å spare penger på og få oversikt og få ledelseskapasitet.

Coor har levert. Våre distrikt har nå kontroll på sine innsparingstiltak og kan opp- og ned-skalere der det er behov, vi er bedre på å finne løsninger nå.

Kort om kontrakten med Dansk Politiservice

Kontrakten med Coor som leverandør av nasjonal, fullt integrert facilities management serviceløsninger var den første av sitt slag. Den 5-årige kontrakten dekker alle politidistrikt i Danmark, 250 medarbeidere overføres og ansettes i Coor. I tillegg tilføres det 14 000 nye servicebrukere til Coor. Kontrakten inkluderer servicetjenester som renhold, kantinedrift, posttjenester, bilservide til 2 200 biler, tapt eiendomsforvaltning, bygninger og landskapsvedlikehold på 250 lokasjoner.