Organisasjon

Coor Service Management er delt inn i markedssegmenter, noe som gir et sterkt markeds- og kundefokus. Selskapet har også sentrale spesialfunksjoner for forretningsutvikling, virksomhetsutvikling, økonomi, jus, HR, kommunikasjon og IT.

Den 22. mai 2015 offentliggjorde Coor Service Management informasjon om en separasjon av facility management (FM)-virksomheten (Coor Service Management) og industriservicevirksomheten (Coor Industrial Services), og meldte samtidig sin intensjon om å børsnotere Coor Service Management på Nasdaq Stockholm.

Organisasjon Coor Service Management (Trykk på bildet for en større versjon).

 

Coors organisasjon på konsernnivå er beskrevet nedenfor. Den svenske virksomheten inkluderer små enheter i Belgia, Ungarn og Polen, og den finske virksomheten inkluderer en mindre enhet i Estland.

Organisasjonskart