Konsernledelse

Coors vd er underordnet styret og ansvarlig for selskapets forvaltning og den daglige driften. Arbeidsfordelingen mellom styret og vd beskrives i arbeidsinstruksen for styret og instruksen til vd. Vd ahr også ansvar for å fremskaffe rapporter og sammenstille informasjon til styremøter og er møtestyrer på styremøter

Her finner du linker til konsernledelsen, ledelsen til Coor i Sverige, Danmark og Finland
Konsern ledelsen 
Ledelsen for Coor Sverige 
Ledelsen for Coor Danmark
Ledelsen for Coor Finland