Revisor

Forrige valg av revisor fant sted på OGF 2016, da det registrerte autoriserte regnskapsbyrået Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, Sverige) med Magnus Brändström (autorisert revisor og medlem av FAR – instituttet for revisjonsyrket i Sverige) ble gjenvalgt som ansvarlig revisor frem til utløpet av OGF 2017.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har vært Coors revisor siden 2004, Magnus Brändström har vært ansvarlig revisor siden 2015.