There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Med service i sitt DNA
Kemira

Med service i sitt DNA

Da Kemira Kemi 2006 skilte ut servicetjenestene sine og plasserte dem i et eget datterselskap, var første skritt tatt mot en mer profesjonell arbeidsmåte. Målet var å få mer kommersiell kraft i servicetjenestene slik at man i stedet kunne fokusere på kjernevirksomheten. Neste steg var å finne en samarbeidspartner som ikke bare overtok tjenestene, men som også utviklet dem.

− Vi ville plassere servicen der det fantes en sterk servicekultur. Coors kjernevirksomhet er å utvikle servicetjenester og servicepersonale. Det betyr at både personene og tjenestene bør styrkes på en profesjonell måte, sier Lennart Albertsson, adm.dir. for Kemira Kemi.

Kemira Kemi produserer kjemiske produkter til blant annet papir- og masseindustrien og for vannrensing. I 2006 åpnet selskapet industriparken sin for andre bedrifter, Industry Park of Sweden i Helsingborg.

− Vi har så mye infrastruktur og andre ressurser at det rekker til flere. Energioverskuddet vårt blir f.eks. til fjernvarme for en tredjedel av Helsingborgs innbyggere. Det er mange fordeler med en industripark, men fremfor alt å dele ressurser, ideer og synergier, sier Lennart Albertsson.

I Kemira Kemi ville man stå for vertskapet for parken, men ikke håndtere servicefunksjonene. I juli 2010 kjøpte Coor serviceselskapet med 130 ansatte etter at det ble lagt ut for salg. Dessuten inngikk Coor en treårig avtale med Kemira om å levere servicetjenester til Kemira på industriområdet.

Bengt Håkansson, viseadm.dir. Coor i Sverige− Coor kommer til å fortsette å tilby og utføre arbeidsplasservice og industriservice for bedriftene i industriparken. På litt lengre sikt er målsettingen vår å utvikle og utvide servicevirksomheten, sier Bengt Håkansson, viseadm.dir. for Coor Sverige.

For Lennart Albertsson var det viktig å få på plass rutiner for alt som skal fungere i det daglige kommersielle livet. At den serviceorienterte måten å arbeide på som Coor har i sitt DNA, skal overføres til deres egen organisasjon. Det var også viktig at avtalen var tilstrekkelig bred til å skape en kritisk masse, ellers hadde Coors utviklingsmuligheter vært begrensede.

− Fremfor alt må Coor skape nye og flere forretninger lokalt for å få en enda større kritisk masse som på lengre sikt kan komme oss alle til gode. Det er også spennende å se hvordan en 100-år gammel industrikultur kan befruktes av arbeidsmetodene i et serviceselskap med færre år på nakken. Coor har en annen kultur og må være raskere og mer tilpassbare, f.eks. ved konjunkturer, enn det industrien tradisjonelt er vant med.

Bengt Håkansson merker at mange industribedrifter ser fordelene med å konsentrere seg om produksjonen sin og i nært samarbeid med eksperter utvikle og effektivisere alt som ligger utenfor kjernevirksomheten.

− For en industri som kan oppleve mange svingninger, er det viktig å ha en leverandør som man kan utvikle seg sammen med, og som kan tilpasse seg etter så vel oppgang som nedgang. Jo større avtalen er, desto større er potensialet for virkelig å arbeide verdiskapende og kostnadseffektivt.

Lennart Albertsson mener at en leverandør av integrerte tjenester må vise sin kompetanse på alle områder. At man har bredden og ressursene innenfor hele kundens virksomhet samt at deres ekspertise ligger i forkant.

− Coors hjemmebane er facility management som de siden har bygd på med kompetanse innen industriservice. Det gjør at de har mulighet til å levere brede og smarte løsninger til oss som kunde basert på erfaringer fra andre samarbeidsavtaler. Dessuten gir deres innsikt i vår virksomhet, på så mange områder, dem mulighet til å arbeide mye med forbedringer og besparelser.

I Kemira opplever man at mye i det strukturelle kommersielle arbeidet er blitt slik man ønsket. Nå er utfordringen å få det til å fungere på alle nivåer. En tidligere medarbeider er nå en ekstern leverandør. Hvordan får man bort gamle rutiner og viser respekt for hverandre?

− Mye ligger på et menneskelig nivå og der kan Coor virkelig være veiledende for hvordan vi kan opptre profesjonelt, sier Lennart Albertsson.

Neste steg?

Å fortsette arbeidet med de forbedringene som vi har tenkt oss. Å virkelig få til den kommersielle delen. Sikre at Coor leverer rette tjenester, til rett tid samt har rett kompetanse. Mange mennesker er involvert og det er en stor utfordring. Nå har Coor fått tre år på seg til å bevise at de er den rette aktøren for denne virksomheten, sier Lennart Albertsson.
Les mer:

Tidligere artikler som er publisert om integrerte helhetsløsninger:

Modne kunder tenker på helheten i Nova no 3/2011

Gå heller ikke glipp av artikkelen om integrerte helhetsløsninger i offentlig sektor som kommer i neste nummer av Nova.

Hvis du er nysgjerrig på hvilken nytte du kan ha av integrerte serviceløsninger?

Kontakt gjerne Sofia Johansson +48 9 553 950 00 (sofia.johansson@coor.com).