There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
1 + 1 = 3
Rikard Wannerholt

1 + 1 = 3

I desember 2012 overtok Coor serviceselskapet Addici. Nå pågår det et intensivt arbeid med å skape en ny plattform, basert på de beste og smarteste løsningene fra begge selskapene.

Rikard Wannerholt, tidligere konsernsjef i Addici og nå leder for virksomhetsutvikling i Coor, ser ikke bare mulighetene i det nye selskapet, men også nødvendigheten av samarbeid for å være bransjeledende i Norden.

− I IT-bransjen forstod man tidlig at det ikke går an å sitte på sin egen lille tue og tenke ut de beste løsningene. Tvert om tenkte man økosystem – å dele kunnskap og drivkraft med samarbeidspartnere. I det nye Coor skaper vi nå en enda bedre leveranse og et enda bedre tilbud når vi utnytter hverandres styrker.

Addici har tradisjonelt sett vært mer fremgangsrike hos mellomstore kunder. Coor har en tydelig ambisjon om å vokse blant annet i det segmentet samt å bli mer aktive innenfor tjenesteutvikling.

− De nye forutsetningene gjør at vi kan konseptualisere nye, spennende tilbud. Det kan innebære at vi tar et helhetsansvar for en sikkerhetsløsning, overvåkning, teknologi og realiserer synergier knyttet til FM-leveransen, for eksempel ved at alle våre medarbeidere er sikkerhetsutdannet – ikke bare de som jobber med sikkerhet, sier Rikard Wannerholt.

Visjonen er å bli Nordens beste serviceselskap og målsettingen er å øke antall leveranser til flere Nordiske land. Ifølge Rikard Wannerholt er flere og flere bedrifter modne for å bruke samme serviceleverandør i alle nordiske land.

− Coor har flere eksempler på kunder som har tatt steget med å samordne flere land i sin leveranse. Drivkraften er ofte at utvikling og forbedringer enkelt kan utnyttes overalt hvor kunden har virksomhet, med samme servicenivå uansett land.

Tjenesteutvikling er en viktig grunnpilar i Coors virksomhet. Nå øker både bredden og dybden, og det ser både kunder og virksomheten positivt på. Kundene etterspør forbedringsforslag og det er noe Coor har arbeidet strukturert med i lang tid.

Når de to verdenene møtes, kommer Coor til å heve listen for FM- og industriservicebransjen.

Rikard Wannerholt, Leder for virksomhetsutvikling, Coor

− Addici og Coor er i grunnen veldig like. Vi er kundeorienterte i vår måte å tenke og organisere oss på. Kundene kommer til å kjenne seg igjen i kundegrensesnittene. En forskjell er at Coor har arbeidet mer med analyse og management mens Addici har hatt større fokus på serviceopplevelsen. Når de to verdenene møtes, kommer Coor til å heve listen for FM- og industriservicebransjen. Den utviklingskraften har vi nå.

Som markedsledende er Coor også bransjedrivende. Når to selskaper slår sammen sine styrker, kan man plutselig se på serviceleveranser fra andre synsvinkler og styrke tilbudene med nye ideer fra uventede synergier.

− Tjenesteindustrien og fremfor alt FM-bransjen er i sin begynnelse. Det finnes mange muligheter som ikke har kommet ut på markedet ennå. Vi er rustet for neste steg. Nå former vi FM- og industriservicebransjen, sier Rikard Wannerholt.

Vil du kontakte Rikard Wannerholt?

Rikard Wannerholt

Rikard Wannerholt

Chef för verksamhetsutveckling

+46 702-36 44 51

rikard.wannerholt@coor.com