There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
En million baller i luften
Markus Danielsson

En million baller i luften

Omtrent en million oppdrag i året. Det er hva Coor tar imot, utfører og rapporterer tilbake om. Dessuten lover man forbedringer og effektiviseringer i hver kontrakt. For å lykkes med det kreves det kontroll. Og ballfølelse.

For et års tiden begynte Coor å innføre en mer profesjonell styring i form av en felles prosess for hvordan man leverer service til kundene. Markus Danielson, prosjektansvarlig, beskriver det som noe som i grunnen er enkelt, men som er avgjørende for å skape effektivitet og kvalitet i våre oppdrag.

− Enkelt sagt tar vi ansvar for et kundebehov, utfører en leveranse, rapporterer tilbake og tar betalt. Med mer profesjonell styring kan vi forbedre kvaliteten i alt vi gjør. Vi får bedre oppfølging og bedre analyser, samtidig som vi kan føre en bedre dialog med kundene.

Felles og tydeligere prosesser gir bedre kontroll på utført service, bedre oversikt over objekter og bygninger som inngår i en leveranse og hva som er kostnadsdrivere i en leveranse. En tydeligere prosess med en bedre planlegging innebærer også at ledetider kan kortes ned og at man kan utnytte Coors interne ressurser bedre (både personale og verktøy), og dermed minsker også totalkostnaden.

− Utviklingstrinn basert på en felles plattform kommer alle kunder til gode. Når vi jobber på samme måte, kan vi sammenligne servicen til ulike leveranser. Når man arbeider veldig ulikt, blir sammenligningen uinteressant. Det er vår jobb å våge å utfordre den eksisterende leveransen og finne mulighetene, sier Markus Danielson.

Det finnes åpenbare stordriftsfordeler med å arbeide på samme måte, for eksempel kan kostnader for systemer og prosesser holdes nede, men fremfor alt kjøper Coor inn så mange tjenester og så mye materiell at avtalene med leverandørene blir svært fordelaktige.

− Når vi har detaljkontroll på hva vi kjøper inn, kan vi lage gode analyser og på den måten få en helt annen forhandlingsstyrke overfor leverandørene. Det hjelper oss også med å styre innkjøpene våre mot rett leverandør og rett pris.

I tillegg til felles prosesser og måltall innfører Coor mange steder styring via operative driftssentre. Derfra styres arbeidsstyrken slik at man kan utføre et oppdrag så raskt og effektivt som mulig. På driftssenteret har man et helikopterperspektiv og kan for eksempel dirigere teknikere til andre oppdrag i samme område.

− Det er litt som å legge et puslespill der bitene hele tiden endres. Driftssenterets oppgave er å få til den mest effektive helhetsplanleggingen og sørge for at hjelpen raskt er på plass. Det hjelper oss også med å utnytte synergier ettersom vi kan bruke personalet mer effektivt i den respektive regionen.

Ifølge Markus Danielson bidrar de nye prosessene til at man kan arbeide aktivt med forebyggende vedlikehold.

− I stedet for å rykke ut når heisen står fast, utfører vi kontinuerlig service. Ved å arbeide proaktivt senker vi faktisk kostnaden for heisens totale levetid.

I Coor arbeider man for å innføre nye arbeidsmåter med støtte av ulike hjelpemidler og verktøy. Bygningsteknikere har for eksempel med seg en håndenhet eller smarttelefon for å slippe å dra til kontoret for å rapportere tilbake. I visse oppdrag brukes det RFID-brikker slik at man kan følge opp leveransen, noe som kan anvendes på bredere front i fremtiden. Med QR-koder går det raskere når noen vil sende en feilmelding og ved hjelp av diagnostikk skal en heis kunne sende en melding når den trenger service.

− Vi arbeider med å integrere ulike systemer slik at de snakker med hverandre og da spesielt med systemer som kundene våre har og er avhengige av. Men et av våre viktigste hjelpemidler er analyseverktøyet. Vi samler fakta om kundens situasjon og kan foreta en analyse av hva som driver kostnader og hva vi kan gjøre for å redusere dem. Med fakta så vet vi, vi famler ikke i mørket, men kan gjøre en konkret forskjell.

Vil du vite mer om Coors nye serviceleveranseprosess?

Kontakt gjerne Markus Danielson, prosjektleder for denne prosessen i Coor, på markus.danielson@coor.com eller +46 8 553 959 66.