There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hvorfor har du outsourcet støttefunksjonene dine?

Hvorfor har du outsourcet støttefunksjonene dine?

Bestillere fra hele Norden deler sitt syn på ulike spørsmål. I dette nummeret svarer de på spørsmål om hvorfor de outsourcet sine støttefunksjoner.

ManpowerGroup (Sverige)

Kent Nordvall, Head of Procurement, Real Estate and SecurityKent Nordvall, Head of Procurement, Real Estate and Security

ManpowerGroup har valgt å outsource servicetjenestene for at vi skal kunne fokusere på våre kunder, kandidater og ressurskonsulenter. Dessuten gjør vi det for å få kontroll på kostnadene våre. Det er en myte at man har bedre kontroll på kostnadene når man har servicetjenestene inhouse. Det er tvert om. Dessuten kan man stille krav til leverandøren om å levere på et godt SLA-nivå, noe som også er vanskelig når man har tjenestene i egen regi. Det har vi i ManpowerGroup lært av egne erfaringer.

Det er en myte at man har bedre kontroll på kostnadene når man har servicetjenestene inhouse. Det er tvert om.

Kent Nordvall, Head of Procurement, Real Estate and Security ManpowerGroup

Kemira (Finland)

Ilkka PalsolaIlkka Palsola, Development Manager, KemiraIlkka PalsolaIlkka Palsola, Development Manager, Kemira

Vi ville konsentrere oss om vår egen kjernevirksomhet. Som følge av at mange gikk av med pensjon og personalendringer, kjentes det som en fornuftig løsning å outsource støttefunksjonene til en god leverandør. Vi begynte å outsource serviceleveransen innen renhold og respesjonsservice i 2008. Det viktigste er at en serviceleverandør kan holde sørviceløftet sitt og at det finnes en god balanse mellom kvalitet og pris. Ettersom vi har vært fornøyde med servicen Coor leverer, valgte vi å fornye kontrakten i fjor.

Politiet (Danmark)

Bettina Jensen, Konsernservicesjef i Politiet (Rigspolitiet)Bettina Jensen, Konsernservicesjef i Politiet (Rigspolitiet)

Coor har bred erfaring med service management i store komplekse virksomheter, og har vist at de kan løse disse oppgavene på en tilfredsstillende måte til en konkurransedyktig pris. Utover det har vi fått en innovativ leverandør, som i likhet med flere av de andre markedsaktørene øker andelen tjenester som utføres med egne medarbeidere. I Coor har Politiet også fått en leverandør som sikrer at eventuelle underleverandører lever opp til de høye krav som Politiet, som offentlig aktør, stiller.

Arcus (Norge)

Dag Sørensen, Facility Manager, Arcus Gruppen AS

Dag Sørensen, Facility Manager, Arcus Gruppen AS

Økt fleksibilitet, økt fokus på kostnader og kostnadskontroll samt å finne ytterligere besparingsmuligheter som vi tror vi ikke hadde klart ved å levere i egen regi. Dette lå til grunn for ArcusGruppens beslutning om å outsource.