There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Det optimale omfanget på FM-tjenestene
diagram

Det optimale omfanget på FM-tjenestene

Store selskaper vurderer i dag ofte utsetting av FM-relaterte tjenester på global basis. Den vanligste motivasjonen som blir oppgitt, er kostnadsbesparelser og effektivisering. Det finnes imidlertid et brytningspunkt der de positive virkningene blir negative.

For mange internasjonale selskaper er hva som er det optimale FM-omfanget et sentralt spørsmål. Den tidligere regelen om å kjøpe inn FM-tjenester per anlegg, har i dag gått over til at mange velger å samle løsningene per land, eller per region. Anbudskonkurransen får et bredere omfang, og utvides.

Jens Ebbe Rasmussen er sjef for forretningsutvikling i Coor Service Management, og han har god innsikt i hvordan mange internasjonale selskaper resonnerer. Han ser en tydelig trend.

− Større selskaper utvider omfanget, det er helt klart. Den fremste drivkraften er operative kostnadssynergier. Andre fordeler er harmonisering av servicenivåene mellom anleggene/landene. Bedriftene kan ha færre bestillingsfunksjoner, noe som øker effektiviteten og gir mer service per kostnadskrone, forklarer Jens Ebbe Rasmussen.

Et annet viktig aspekt er at styringen, kontrollen og oppfølgingen i dag er så mye bedre, takket være tilgangen til IT-baserte verktøy, for eksempel sanntidsoppdaterte rapporter som er mer detaljerte og danner et bedre beslutningsgrunnlag. Det gjør at det blir enklere å kontrollere og styre det større tjenesteomfanget enn før.

Det finnes et ganske tydelig brytningspunkt der anbudskonkurransene tipper over og resultatet blir kontraproduktivt.

Jens Ebbe Rasmussen, sjef for konsernforretningsutvikling, Coor Service Management

Det finnes imidlertid et brytningspunkt. Når omfanget på bestillingen beveger seg i retning av altfor store og heterogene regioner, eller rett og slett globalisering, blir det mer komplekst og problematisk. Administrasjonskostnadene øker. Kulturforskjeller, lovgivning og ulike arbeidsmåter vanskeliggjør gjennomføringen. Samtidig er leverandørmarkedet for såpass brede løsninger sterkt begrenset, noe som selvsagt har negativ innvirkning på forhandlingssituasjonen for bestilleren.

− Erfaringen viser at globale anbudskonkurranser ikke fungerer så godt. Det finnes et ganske tydelig brytningspunkt der anbudskonkurransene tipper over og resultatet blir kontraproduktivt. Det er også vanskelig å skulle ta i bruk samme arbeidsmåter og metoder over hele verden – de kulturelle forskjellene er for store, sier Jens Ebbe Rasmussen.

Jens Ebbe Rasmussen mener at anbudsomfanget definitivt er i ferd med å bli større, men at det knapt er noen trend mot globale anbudskonkurranser – heller noe mer multilokalt.

− Det gjelder å finne det optimale området for anbudskonkurransen. Norden er en region som føles naturlig for mange. Det finnes flere internasjonale aktører som har valgt å samordne FM-tjenestene i Norden, blant annet Telia Sonera, Fortum og Telenor.

Årsaken til det er at det finnes flere likheter enn forskjeller blant de nordiske landene. Vi deler språk, kultur, verdier og arbeidsmåter. Det skaper de rette forutsetningene for å gjennomføre nordiske anbud.

− Det er mye som er sammenfallende i et nordisk perspektiv, og for eksempel ser vi at finske bedrifter som har mye virksomhet i både Sverige og Finland, kan ha store fordeler av felles FM-løsninger.

For å lykkes med å utvide bredden på FM-omfanget er det imidlertid viktig at det gjøres på riktig måte. Jens Ebbe Rasmussen mener det er viktig å ikke gape over for mye.

– Mitt råd til alle som ønsker å øke bredden på FM-omfanget, er å lage en modell i eget land som fungerer, og deretter lage en pilot av løsningen som kan gjennomføres over tid. Ikke prøv å gjøre alt på én gang, men gi det litt tid. På den måten får du gode forutsetninger for å lykkes.

Jens Ebbe Rasmussen

Jens Ebbe Rasmussen

Affärsutveckling & Försäljning, Koncern

+46 (0)10-559 59 62

jensebbe.rasmussen@coor.com