There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Innovasjon driver utviklingen fremover
innovation

Innovasjon driver utviklingen fremover

Etter hvert som FM-markedet i Norden har modnet, er det mange kunder som forventer mer av serviceleverandørene. Som svar på markedets økte krav tar vi derfor et steg videre og fortsetter å drive utviklingen fremover.

De siste 15 årene har Coor vært en drivende kraft i utviklingen av FM-bransjen i Norden. Forandring og stadige forbedringer har alltid vært en del av Coors tilbud. Nå øker imidlertid kravene fra innkjøperne på markedet.

– Der kundene våre tidligere forventet forbedringer og utvikling, forventer de i dag også innovasjon, sier Fredrik Sandquist, som har ansvar for Coors innovasjonsprogram.

I Coor er kundenes forventninger til kostnadseffektivitet, deres økte fokus på bærekraft, deres utfordringer med å trekke til seg og beholde kompetanse og ønske om økt produktivitet konkrete drivkrefter i innovasjonsarbeidet. Tilgangen til ny teknologi åpner dessuten for nye og smarte løsninger.

– Vi ser et stort potensial i å samarbeide med andre i innovasjonsprosessen. I innovasjonsmodellen vår er relasjonene til og mellom kunder, medarbeidere, leverandører og andre interessenter det aller viktigste. Vi kaller det innovasjonsøkosystemet vårt, sier Fredrik Sandquist.

Mange av Coors kunder og leverandører har nye og spennende teknologier, produkter og tjenester som de selv kan ha vanskelig for å nå ut med, og der Coor som serviceleverandør kan være til hjelp – delvis ved å tilføre ytterligere verdi, og delvis ved å nå raskere ut på markedet ved å tilby løsningene til sine kunder.

I innovasjonsmodellen vår er relasjonene til og mellom kunder, medarbeidere, leverandører og andre interessenter det aller viktigste. Vi kaller det innovasjons- økosystemet vårt.

Fredrik Sandquist, innovasjonssjef i Coor Service Management

Ved å lytte til hva andre utvikler og hva som foregår både innenfor og utenfor FM-bransjen har Coor funnet flere samarbeid som gir inspirasjon. Samarbeidet med Ricoh, en eksisterende leverandør til Coor, er ett eksempel, der Coor og Ricoh i fellesskap tilbyr flere av Ricohs innovative produkter som tjenester.

– Vi kan for eksempel tilby Coor Virtual Meetings, der vi leverer videokonferanseutstyr av høy kvalitet som en tjeneste, i form av både faste installasjoner og bærbart utstyr. Kunden slipper å investere i utstyret selv, og betaler bare når det er i bruk.

Et annet eksempel er samarbeidet med TeliaSonera, der man i fellesskap utforsker bruksområdene for ny sensorteknologi. Sammen med TeliaSonera inngår Coor i et innovasjonsøkosystem rundt Intels IoT Ignition Lab, som handler om å gjøre diverse utstyr smart, slik at utstyrsenhetene kan kommunisere med oss og hverandre. Fredrik ser flere fordeler med denne typen samarbeid.

– I tillegg til at vi gjennom dette samarbeidet får et fantastisk innsyn i både eksisterende og fremtidig teknologi, åpner det også for videre innovasjon ved at vi blir introdusert for helt andre samarbeidsparter og nettverk enn vi ellers ville ha blitt.

Hvordan vil kundene merke dette?

– Forhåpentlig ved at vi vil finne nyskapende ideer, produkter og tjenester som kan pakkes, selges og leveres samlet. Allerede i dag inviterer vi både kunder og leverandører til det nye hovedkontoret for å snakke om nyskaping, vise frem de siste innovasjonene og diskutere mulige samarbeidsområder. Det vil vi fortsette med, samtidig som vi også i mye større grad vil bli synlige i sosiale medier, på messer og i andre sammenhenger. Alt for kontinuerlig å bygge ut det innovative økosystemet vårt, drive utviklingen fremover og skape merverdi for kundene, sier Fredrik Sandquist.

fredrik sandqvist

Fredrik Sandquist

Head of innovation

+46 10 559 59 53

fredrik.sandquist@coor.com

Smart Solutions

Les mer om våre smarte innovasjonsløsninger

Et smartere kontor

Kundevert Linnea forteller om hvordan vi kan forbedre kundeopplevelsen og øke effektiviteten gjennom "IoT"-teknologi.