There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Relevans, aktualitet og kompetanse
Klas

Relevans, aktualitet og kompetanse

I Coor har vi lenge jobbet med kontinuerlige forbedringer, noe som innebærer at vi på alle nivåer og i alle sammenhenger forsøker å finne nye og bedre måter å løse våre oppgaver på. Vi har i dag en sterk forbedringskultur, og vi måler og følger løpende opp antall forbedringsforslag per medarbeider. Det skal vi fortsette med, men vi må også jobbe mer strukturert med de større utviklingssatsingene – det som kalles innovasjoner.

For omtrent et år siden opprettet vi derfor en enhet med ansvar for å samordne og kanalisere større utviklingsinitiativ i Coor. Arbeidet med innovasjon handler i dag mye om å bli bedre til å bruke eksisterende teknologi, men også snuse på fremtidens teknologi. Snart kan vi ikke løpe noe fortere, vi må løpe smartere. I dette nummeret av Nova kan du lese mer om hvordan vi har tatt på oss oppgaven, og hvordan det gjør oss til en bedre serviceleverandør.

Skal vi lykkes må vi samarbeide med leverandører, konkurrenter og fremfor alt våre kunder. Så ikke bli overrasket om du blir kontaktet av en fra oss med et spørsmål om en ny idé, eller bare fordi vi ønsker å høre hva du tror, kan og vet. Det gir oss næring og hjelper oss å prioritere riktig, slik at vi lykkes med vår målsetning om å tilby service i forkant.

Snart kan vi ikke løpe noe fortere, vi må løpe smartere.

Klas Elmberg, adm.dir. Coor Service Management i Norge

I dette nummeret belyser vi også spørsmålet om outsourcing av FM-tjenester i offentlig sektor. Vi diskuterer også det høyaktuelle spørsmål for internasjonale aktører – spørsmålet om optimale omfanget på FM-tjenestene. Vi deler også av våre erfaringer med innføring av aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Relevans, aktualitet og kompetanse pakket i et digitalt nyhetsbrev.

Velkommen til Nova!

Klas Elmberg
Adm.dir. for Coor Service Management i Norge