There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Alle snakker om digital transformasjon
screen

Alle snakker om digital transformasjon

Den pågående digitale transformasjonen forandrer forutsetningene for alt vi gjør, og den påvirker alle bransjer. Særlig innenfor service management er det stort potensial knyttet til det å la digitale løsninger effektivisere leveransene og frigjøre tid for servicepersonalet, som da kan konsentrere seg om det de skal – service.

– men hva betyr det for bransjen vår?

I Coor Service Management var vi tidlig ute med å innse to ting: Digitale tjenester kommer til å bli stort innenfor service management-bransjen, og vi må samarbeide med de rette partnerne for å få tilgang til eksisterende teknologi og kunnskap om fremtidige teknologier. Et aktuelt eksempel er tingenes internett (IoT, etter "Internet of Things"), som vil si at moderne sensorteknologi blir integrert i serviceleveransen. Ved å bli med i et innovasjonsnettverk knyttet til Intels IoT Ignition Lab, kan Coor på et tidlig stadium teste hvordan ny sensorteknologi kan benyttes på intelligent vis.

Akkurat nå pågår det et pilotprosjekt ved Coors hovedkontor i Kista, der smarte sensorer blir testet i stor skala. Prosjektet er et samarbeid mellom Coor Service Management, TeliaSonera, Intel og Yanzi. Fredrik Sandqvist, som er ansvarlig for Coors innovasjonsprogram, ser store fordeler med å kunne handle proaktivt ut fra de opplysningene som blir samlet inn via forskjellige tekniske løsninger.

– Vi tester ulike typer sensorteknologi på kontoret for å kunne lese av når vi må fylle på kopipapir eller papirhåndklær, tømme avfallsbeholdere eller justere innendørsklimaet.

Teknologien har eksistert lenge, men det er først nå at den begynner å bli så kostnadseffektiv at den kan brukes i større skala. Coor har en stund brukt sensorteknologi til å måle hvordan arealene blir brukt. Disse opplysningene i kombinasjon med dybdeintervjuer danner grunnlag for å bestemme hvordan de forskjellige arealene skal brukes på beste måte. Denne tjenesten finnes allerede som ferdigpakket løsning, Coor SmartUtilization, og brukes av selskap som vil optimalisere arealene sine før flytting eller større endringer i lokalene.

Tingenes internett er en av mange muligheter innenfor vår bransje som vi nå forsøker å forstå og utnytte.

Fredrik Sandqvist, Head of Innovation, Coor Service Management

Neste trinn er å bruke tingenes internett også innenfor eiendoms- og industriservice. Oppkoblede bygninger, maskiner og utstyr gir bedre forutsetninger for å arbeide proaktivt med drift, vedlikehold og energioptimalisering. Ved proaktivt å reagere på de opplysningene vi får, kan vi planlegge og utføre servicetjenestene på en bedre, mer effektiv og mer bærekraftig måte.

– Mulighetene og nytteverdien som ligger i tingenes internett, er trolig større enn vi forstår i dag. Den pågående digitaliseringen er en sterk drivkraft i det som kalles den fjerde industrielle revolusjonen, og den påvirker alle bransjer og alle virksomheter. Tingenes internett er en av mange muligheter innenfor vår bransje som vi nå forsøker å forstå og utnytte, sier Fredrik Sandqvist.

For å gi et bedre bilde av hvordan vi mer konkret bruker tingenes internett, har vi laget en film der Linnea, som er kontorvertinne i Kista, viser hvordan det fungerer på hovedkontoret. Se filmen om IoT nedan.

Se presentasjon av Coor SmartUtilization her

fredrik sandqvist

Fredrik Sandquist

Head of innovation

+46 10 559 59 53

fredrik.sandquist@coor.com