There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tjenester for borettslag og sameier
Borettslag og sameier

Tjenester for borettslag og sameier

Våre vaktmestere og teknikere tar jobben med drift og vedlikehold. Her kan du lese mer om et utvalg av våre tjenester.

Vaktmestertjenester

Våre vaktmestere hjelper deg med små og store praktiske oppgaver i ditt borettslag eller sameie.

Våre vaktmestere har ulike oppgaver hos forskjellige sameier/borettslag, men noen av dem gjentar seg ofte. Dette er for eksempel kontroll og bytte av lys, plukking av søppel, kosting av felles utearealer, kontroll av avfallshåndtering og justering av dørpumper.

Hva gjør en vaktmester?

Vi letter styrets arbeid ved å alltid ha et øye med eiendommen. I samarbeid med styret blir vi enige om en driftsinstruks som passer for deres eiendom. Mindre avvik rettes opp umiddelbart som en del av avtalen. Det som tar mer tid, avtales med styret.

Ved behov og på bestilling stiller vi også med juletre til julegrantenningen, vi koordinerer oppmøte og oppfølging av eksterne håndverkere og vi hjelper til med avstenging og åpning av vannspeil. Vi kan også være koordinator på sameiets dugnad, bytte garasjeport, og mange andre ting. Vi lytter til dine behov. 

Våre driftsteknikere har høy kompetanse 

Driftstekniske tjenester

Våre eiendommer varierer fra det enkleste boligbygg til høyteknologiske næringsbygg. Vår kompetanse og erfaring dekker hele spekteret.

Hva gjør en driftstekniker?

Mange av dagens boliger har flere tekniske anlegg som er knyttet til lovpålagte serviceavtaler. Derfor er det behov for jevnlig kontroll av tekniske anlegg som for eksempel varmtvann-, sprinkel-, og ventilasjonsanlegg. Våre driftsteknikere gjør denne jobben – ingen anlegg for små eller for store. 

Våre ansatte har en blandet faglig bakgrunn. Noen er rørleggere, noen er elektrikere og noen har driftsfaglig utdannelse.

Kunnskap er ferskvare. Dette tar vi på alvor og våre ansatte får derfor jevnlig kursing – både lovpålagte og frivillige kurs. Eksempler på dette er Varme Arbeider, Brannvernsleder og førstehjelp.

Beredskapsvakt

Vi tilbyr 24 timers beredskapsvakt – en enkel måte å få rask hjelp hvis uhellet skulle være ute. Vi rykker ut døgnet rundt, og innen én time etter varsling.

Når hjelper beredskapsvakten deg?

Oftest dreier det seg om tilfeller som brann og branntilløp, tyveri i fellesområder, defekte tekniske anlegg som varme, ventilasjon, eller vannlekkasjer.

Vår utsendte driftstekniker bistår annet fagpersonell. I tillegg gjør han/hun nødvendige grep som minimerer skader på bygningen og kostnadene for forvaltere, leietakere, sameiere og borettslag.

Du blir fakturert ut i fra tidsbruk og gjeldende satser.

Utemiljø og grøntarealer

Utemiljø og grøntannlegg

Uteområdene er det første du ser når du kommer og det siste du ser når du går. Vi kan hjelpe deg med å holde uteområdene ryddige og hyggelige. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Alle eiendommer er ulike. Noen har store parkemessige uteområder, mens andre bare har små bakgårder med én inngangsdør. Vi har et bredt tjenestetilbud for å holde alle typer uteområder i orden.

Her noen eksempler:

  • Grøntvedlikehold
  • Gartnertjenester
  • Vårfeiing
  • Garasjefeiing og vask
  • Snøbrøyting og strøing
  • Fjerning av grafitti
  • Levering av juletrær
  • Avfallshåndterning
  • Asfaltering


Hva koster det?

Det er mange ting som spiller inn på prisen, som for eksempel gatebredder, lokasjon, beplantning, plass til å dumpe snøen, ønsket servicenivå og mye mer.

For å gi deg et nøyaktig pristilbud er det best å avtale en befaring på eiendommen.

Renhold

Renhold er en naturlig del av eiendomsdrift, både for private boliger og næringseiendommer. 

Vi sørger for at leveransen er i tråd med kundenes krav til kvalitet, service og fleksibilitet. 

Her kan du lese mer om Coors renholdskonsept.

tommy johnsen

Ønsker du et tilbud?

Tommy Johnsen, Salgssjef

+47 997 22 881

Tommy.Johnsen@coor.com