There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Profesjonell prosjektutvikling
projektutveckling

Strukturert prosjektutvikling

Coor har kompetente prosjektledere med erfaring fra de fleste bransjer. Vi kan håndtere både små og store prosjekter og har omfattende erfaring fra tidlig medvirkning i nybyggprosjekter med høye krav til helhetlig oversikt og livssyklusperspektiv

Komplett aktør innenfor prosjektutvikling 

Vi har lang erfaring med tradisjonelle oppdrag innenfor prosjektutvikling, men også med nybyggprosjekter med livssyklusperspektiv og OPS-prosjekter.

Tradisjonell prosjektutvikling

Coor tilbyr kvalifisert prosjektutvikling og prosjektstyring i eiendomsbransjen samt i prosess-, verksteds- og bilindustrien. Vi tar ansvar for hele prosjektet – fra idé til nøkkelferdig løsning. Vi kan tilby erfarne prosjektledere, for eksempel ved lokale tilpasninger og installasjonsprosjekter innenfor blant annet bygg, el, tele, VVS, ventilasjon, kjøling, styring og overvåking.

Nybyggprosjekter med livssyklusperspektiv og OPS-prosjekter

Tidlig medvirkning i nybyggprosjekter gjør det mulig å få på plass serviceløsninger som holder høy kvalitet og er kostnadseffektive og holdbare på lang sikt. Gjennom medvirkning i en rekke prosjekter som har vært kjøpt inn i offentlig-privat samarbeid (OPS-prosjekter) i både Norge og Sverige, er Coor i dag det serviceselskapet i Norden som har størst erfaring med å delta i så vel prosjekterings-, bygge- og forvaltningsfasen av bygningsarbeider. Det største OPS-prosjektet som Coor medvirker i akkurat nå, er oppføringen av de nye bygningene ved Universitetssjukhuset Karolinska i Solna i Sverige, som er det største byggeprosjektet som er under arbeid i Europa akkurat nå.

Trygg prosjektutvikling etter strukturert prosjektmetode

Coor har utviklet en egen gjennomførings- og prosjektstyringsmetode som vi bruker i de ulike fasene som kjennetegner komplekse prosjekter:

  • Forstudie: en idé- og genereringsprosess som fører frem til forenklet kravspesifikasjon og kostnadsberegning for gjennomføring av prosjektet.
  • Prosjektoppsett: beslutning om å gjennomføre prosjektet. Det blir etablert en prosjektorganisasjon, og mål for prosjektet blir definert.
  • Teknisk planlegging: Det blir utarbeidet løsninger for gjennomføring av prosjektet som kunden verifiserer.
  • Gjennomføring: anskaffelse og utvikling av leverandører sammen med kunden, samordning av installasjoner og avklaring av driftsansvar mot prosjektmålet.
  • Prosjektoppfølging: verifisering av prosjektresultatet mot målet.

Vi bruker kontrollister i de ulike fasene for å sikre at alle momenter er ivaretatt. Kontrollistene er et av verktøyene som sikrer at kundenes krav og forpliktelser blir oppfylt.

Eksempel på et vanlig prosjektutviklingsoppdrag

  • Coor tar kvalitetsansvar ifølge plan- og bygningsloven.
  • I samråd med bestilleren kan Coor ta på seg å samordne ansvaret for arbeidsmiljøet, og det kan utnevnes en kontaktperson hos Coor.
  • Samordning av elsikkerhet og eldrift. Vi sikrer det elektriske anlegget i samsvar med gjeldende forskrifter for elsikkerhet og samordner og inspiserer endringer og nyinstallasjoner i elektriske anlegg slik at de blir utført på en trygg måte.
  • Vi kan stille til rådighet skjønnsmenn innenfor maskin, bygg, el, rør, ventilasjon, kontroller og regler samt ventilasjonskontroll.
per christian berg

Per Christian Berg

Prosjektsjef, Centre of Excellence Eiendom

+ 47 909 65 250

PerChristian.Berg@coor.com

Kontakt oss!

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR